ibn

İslam’ın Altın Çağı döneminin en önemli isimlerinden bir tanesi olan İbn Haldûn, hayatı boyunca önemli eserler vermiş ve benzersiz düşünceler ortaya atmıştır. Ortaya koyduğu tüm bu düşüncelerle yalnızca yaşadığı döneme değil, sonraki dönemlere de ışık tutan İbn Haldûn’un en bilinen eseri ise Mukaddime’dir.
19.10.2023
0
25